Wetens(w)aardigheden
 


Bondgenoot
Tijdens een workshop van Henk Fransen zijn mijn inzichten omtrent ziekte en in het bijzonder kanker versterkt. Het is een voor traditionele medici geheel afwijkende manier om naar een mens te kijken. Via de afbeelding hiernaast ga je naar een pagina geheel gewijdt aan Henk Fransen, zijn visie op een mogelijke behandeling van kanker en zijn boekje "Bondgenoot".

 

"De energie van 1 kubieke meter ruimte is voldoende om alle oceanen van de wereld aan de kook te brengen." bron Richard Feynman, Het Veld van Lynne McTaggart pagina 42.

Quantumfysicie (natuurkundigen die zich bezig houden met het allerkleinste) hebben ontdekt dat het heelal, de lege ruimte, het veld van nulpuntenergie, het morfogenetisch veld, gevuld is met heel veel energie. Dit is de energie die ook wel chi of prana wordt genoemd. Het is energie die levende wezens (mensen, dieren en planten) gebruiken als brandstof en om te communiceren. Mijn vraag is: Waarom wordt er zo weinig onderzoek gedaan naar het benutten van deze oneindige en gratis bron van energie? Zou dat zijn omdat aan olie en gas veel meer te verdienen is door oliemaatschappijen en hun aandeelhouders de banken?


De Eed van Hippocrates
Artsen leggen na het voltooien van hun studie een eed of belofte af: de Eed van Hippocrates. Weet jij wat de eed, die jouw huisarts en eventueel behandelend arts heeft afgelegd, inhoudt? Ik wist het ook niet, wel zo'n beetje. Kort geleden kocht ik een boek dat gaat over de vraag of chemokuur en bestraling wel zo goed voor je is: "Chemo? Of kan ik zelf kiezen" geschreven door Henk Trentelman. Op basis van zijn ervaring twijfelt hij er aan of zijn artsen wel weten wat hun eed inhoudt en als je het boek leest ga je je dat misschien ook wel afvragen. In het boek ligt een boekenlegger, waarop die eed is afgedrukt. Ook de arts Ivan Wolffers heeft een interessant boek geschreven over GEZOND zijn. Dat is heel wat anders dan "niet-ziek-zijn".

De Eed van Hippocrates luidt alsvolgt:

  • Ik zweer/beloof, dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.
  • Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
  • Ik stel het belang van de patient voorop en eerbiedig zijn opvattingen.
  • Ik zal aan de patient geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten.
  • Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
  • Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.
  • Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
  • Ik zal de beschikbaarheid en toegangkelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
  • Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
  • Ik zal het beroep van arts in ere houden.

Zo waarlijk helpe mij god almachtig.
 

Mammografie
De reguliere medische stand is van mening dat mammografie de beste manier is om vroegtijdig borstkanker vast te stellen. Zij hebben thermografie al jaren geleden als onbetrouwbaar van de hand gewezen. Veel vrouwen vinden mammografie bijzonder onaangenaam omdat hun borsten bij het onderzoek sterk geplet worden, wat zeer pijnlijk is. Verder vergroot dit de kans op uitzaaingen als er werkelijk een tumor aanwezig is, omdat het weefsel beschadigd wordt. Bovendien is de straling ook niet van gevaar ontbloot, al wordt hier door de artsen nogal lakoniek over gedaan. Inmiddels blijkt thermografie juist een zeer goede methode te zijn om in een zeer vroeg stadium kankercellen te ontdekken en in Duitsland blijkt dit ook veel te worden toegepast. Op Earth Matters is een uitgebreid artikel verschenen over borstonderzoek en ik raad je aan via onderstaande link hiervan kennis te nemen. http://www.earth-matters.nl/5/6555/gezondheid/de-mammografiegekte.html
 

Orgaandonor? Ja of nee!
De overheid dringt er op een niet altijd even frisse manier op aan dat wij als wij dood zijn onze organen aan zieke medemensen beschikbaar stellen. Op zich een loffelijk streven. Maar de vraag is of wij wel dood zijn als we van onze organen ontdaan worden? Die vraag is zelfs een congres waardig, want er zijn heel wat medisch kundige mensen die daar hun twijfels bij hebben of nog sterker. Er is ook een website die streeft naar helderheid hierover en ook twijfels uit: http://hersendood.org/.

Alhoewel ik geen medicus ben, heb ik altijd getwijfeld of de donoren echt wel dood zijn of om zeep geholpen worden om gezonde organen te kunnen oogsten. Organen van lijken, oftewel stoffelijke overschotten, zijn niet geschikt voor transplantatie. Die gebruikte artsen in het begin, maar toen mislukten de transplantaties ook steeds. Daarom is de term hersendood in het leven geroepen, wat betekent dat als er geen hersenactiviteit wordt waargenomen, de donor hersendood wordt verklaard en de organen geoogst kunnen worden. Maar eerst wordt de donor vastgebonden en krijgt een spierverslapper, want anders reageren ze soms wel heel erg heftig! Deze korte film is hier heel duidelijk in: https://www.youtube.com/watch?v=M-zRabe2KOw. Dat klinkt heel anders dan de reclame van de overheid, die het doet voorkomen als een feestje dat je anderen helpt. Niets is minder waar.

Bepaal nu je nog leeft en gezond bent of je donor wilt zijn, want als het zover is zal een ander er over beslissen en ze zullen de mensen die moeten beslissen zeker onder druk zetten om toestemming te verlenen. En jij zult lijdelijk toe moeten kijken wat ze beslissen. Je kunt nu beslissen: ja of nee via de website https://www.donorregister.nl/uwregistratie/
 

Het nocebo effect
Dick Nijssen hoorde laatst over een ziekenhuisarts die een röntgenfoto van zijn longen liet maken. Daarop bleek een vlek op zijn longen zichtbaar te zijn, die hij direct herkende als longkanker. Deze arts stortte daardoor helemaal in en binnen 3 weken overleed hij! Toen zijn collega’s na zijn dood zijn spreekkamer ontruimden kwamen ze een 20 jaar oude longfoto tegen van diezelfde arts. Daarop bleek al hetzelfde vlekje zichtbaar te zijn als op de recente röntgenfoto, een vlekje dat toen blijkbaar over het hoofd was gezien!

Dit is een schokkend voorbeeld van het nocebo effect. Het effect dat een negatieve overtuiging je ziek kan maken of zelfs kan doden. Artsen beseffen dat vaak niet. Hoe vaak heeft een patiënt niet te horen gekregen: ‘U heeft nog ongeveer 3 maanden te leven’ en hoe vaak heeft het onderbewuste van de patiënt zich daar ook keurig aan gehouden? 
Dit zijn natuurlijk extreme voorbeelden maar ik durf te beweren dat we bijna allemaal in meer of mindere mate lijden aan het nocebo effect. 

Hoeveel negatieve boodschappen hebben we in onze jeugd niet te horen gekregen? Hoe jonger we waren hoe meer we die geloofden. Die boodschappen zijn we ons veelal niet meer bewust, maar ze bepalen nog steeds hoe we naar ons zelf en de wereld om ons heen kijken. We zien en ervaren de wereld gekleurd door onze overtuigingen. 
Vallen onze negatieve overtuigingen weg dan kunnen er werkelijk wonderen gebeuren!
Zo zijn er al heel wat spontane wonderbaarlijke genezingen ontstaan.

Uit onderzoek blijkt dat deze mensen, omdat ze toch niets meer te verliezen hadden, in staat waren om de onderliggende overtuigingen die ze ziek gemaakt hadden, los te laten. Ze gingen met volle teugen van het resterende leven genieten en deden geen concessies meer aan wat hen in de loop van hun leven verteld was (wie ze zijn en wat waar was).

Berperkende overtuigingen loslaten is niet makkelijk omdat de manier waarop we ons leven hebben vormgegeven, de buitenwereld met de mensen daarin, een weerspiegeling zijn van onze binnenwereld met zijn overtuigingen. Een buitenwereld die jouw binnenwereld keer op keer bevestigt.

Daarom is het zo goed als mensen korte of langere tijd weggaan uit de omgeving die ze vastgepind houdt in hun oude manier van kijken en doen. Hoe vaak heb ik niet gehoord dat zelfs een interne Reiki- of meditatiecursus al in staat was om iemand te laten proeven van een leven in liefde en vrijheid: het begin van het einde van het geloof in negatieve overtuigingen.

Als we echt konden zien dat iedereen die we ontmoeten een zoon of dochter van God is, een wonderdoener, we het die ander ook mogelijk maken dat tot uitdrukking te brengen. Het is alleen maar ons onvermogen om elkaar echt te kunnen zien waardoor we elkaar kleiner houden dan we wezenlijk zijn. En de oorzaak is onze opvoeding.

(Bron: EarthMatters - Dick Nijssen)

 


2012
De link hieronder bevat een boek dat gratis gelezen en gedownload kan worden en waarin uitleg wordt gegeven over wat 2012 voor ons zal betekenen. Het is een verhaal van een aantal mensen die elk over hun eigen kennis verhalen. Het is een zeer optimistisch verhaal van 81 pagina's waarin verteld wordt wat er allemaal aan de hand is in onze wereld en waar we naar toe gaan als mensheid met onze planeet aarde. Met name pagina 75 en verder vind ik interessant, want hier wordt beschreven hoe we vaak met kinderen omgaan. En dat kan beter.

http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/2012-voor-dummies-de-angst-voorbij-deel-I-versie-2.pdf

en dit filmpje op YouTube laat de essentie zien van hoe dit in z'n werk gaat:

http://www.youtube.com/watch?v=f6Zqpf0FELM

Ik zou zeggen veel plezier en zet je schrap. Pas verder op dat je niet verdrinkt in alle links die de informatie verder uitdiepen en verduidelijken.

De informatie is tot me gekomen via de website www.niburu.nl waarop heel veel nuttige informatie is te vinden die in de reguliere media geweerd worden omdat het de belangen van de huidige machthebbers niet dient. Zo lees je hier over gezondheid, schone brandstoffen, buitenaards leven, medische zaken, vrije energie en andere nuttige zaken.


Snotneus
Peuters hebben vaak een snotneus. Meestal zijn ze dan niet verkouden of ziek. Het koelsysteem van hun hersenen en met name hun hypofyse functioneert nog niet. Ze gebruiken hun slijmvliezen als koelvloeistof en het verwarmde slijm loopt uit hun neus als een snotpegel. Er is dus niets vies aan en het snot bevat geen bacteriën of besmettelijke stoffen.
Je kunt een probleem niet oplossen op het niveau waarop het is gecreëerd.
Dat betekent bijvoorbeeld dat je een trauma niet met cognitieve (denk) methoden kunt genezen maar een stapje hoger op het niveau van je grotere ik oftewel op zielsniveau. De wetenschap heeft dat niveau helaas nog niet ontdekt en daarom probeert de reguliere arts dus vaak te genezen op denkniveau en met rationele argumenten. Of op een nog lager niveau, namelijk lichamelijk met pillen of andere chemische preparaten. Een holistisch therapeut heeft dit inzicht meestal wel ter beschikking.

 

Vraagje:
We weten allemaal wat kundige mensen zijn. Wat zijn dan des-kundigen?
 

 

Wat is een gareel?
Dat is zo'n ding wat ze voor paarden gebruiken om de kar te trekken en dat is precies waarvoor we worden opgevoed. Iemand moet die kar toch trekken! Daarom moet je in het gareel lopen! Leuk hè.

Of toch niet?

 

Geheugen van water
Water heeft een geheugen, zoals aangetoond door ondermeer Masaru Emoto. Zijn boek 'Water weet het antwoord' geeft hierover veel informatie. Het geheugen van water maakt homeopathie mogelijk. De werkzame stof is niet meer in het water aanwezig, maar wel in het geheugen. En juist dat zorgt voor de helende werking van de homeopathische oplossing. Een ander gevolg is dat ons drinkwater dat mechanisch en chemisch heel goed is gereinigd nog steeds de verwijderde schadelijke stoffen in het geheugen heeft. En daardoor is de schadelijke stof nog steeds van invloed. Het geheugen van drinkwater kan worden gewist door het in contact te brengen met oerwater. Een andere methode is het bloot te stellen aan de inwerking van een symbool. Dit symbool is teruggevonden in een oud manuscript, nagetekend en op zijn effectiviteit getest. Het blijkt zeer werkzaam te zijn. Een ander gevolg van het geheugen van water is de mogelijkheid van homeopathie, want meestal is er in het middel geen spoor meer aanwezig van het oorspronkelijke stofje. Het geheugen van water reageert ook op gesproken woord en gedachten. Ik vraag me dan ook vaak af hoe het water in kristalvorm van sommige mensen er uit ziet. Een mooi en levendig kristal of een vormeloos en donker kristal?

 
Spreuken
Veel spreuken hebben wijsheid in zich die je kan helpen inzicht te krijgen in bepaalde situaties.

Tegen domheid is geen kruid gewassen. (Gehoord van Mart Smeets)

Je kunt er voor kiezen je te ontwikkelen of om ingewikkeld te blijven.

Leven is het meervoud van lef.
Door het oog van de naald kun je de blauwe hemel zien.
Loop naar de zon en laat je schaduw achter je.
Wijzen wijzen niet.
Alleen jij zelf bent verantwoordelijk voor je onvervulde wensen.
Als je je niet beweegt, voel je je boeien niet.
Vergeven is de hoop op een beter verleden loslaten.
Als je de lat te hoog legt, ga je er onder door!
Jouw wereldbeeld bepaalt wat jij nu in je leven doet.
Therapie is hard werken aan een prettige toekomst.
De shit van vandaag is de mest van morgen.
 

Een gedicht
 

 

 
 

Ik vroeg, ik kreeg ....

Ik vroeg om kracht en ik kreeg .....
moeilijkheden om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid en ik kreeg .....
problemen om me te leren ze op te lossen.

Ik vroeg om moed en ik kreeg .....
angsten om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde en ik kreeg .....
mensen met moeilijkheden om ze te helpen.

Ik vroeg om rijkdom en ik kreeg .....
hersens en spieren om mee te werken.

Ik vroeg om gunsten en ik kreeg .....
kansen.

Ik kreeg niets waar ik om vroeg .....
ik kreeg alles wat ik nodig had.

                                  dichter onbekend

 

 

 

Buiten het kader denken
Dit is de manier om een ogenschijnlijk onmogelijke opdracht uit te voeren. De opdracht is om vier rechte lijnen te trekken door alle negen punten zonder je pen van het papier te halen en elk punt slechts één keer te raken.

Als je wilt weten of jouw manier dezelfde is als die van mij, klik dan op de afbeelding rechts.