Daarom geen zorgverzekering


De dag na mijn hersenbloeding (26 augustus 2014) viel voor mij het kwartje. Ik besloot een aantal dingen in mijn leven drastisch te veranderen. Eťn daarvan is dat ik zorgverzekeringen en beroepsverenigingen uit mijn praktijk wilde verwijderen. En dat heb ik gedaan door het lidmaatschap van mijn beroepsvereniging NCSV en het overkoepelende orgaan SRBAG te beŽindigen. Dat betekent dat mijn diensten niet meer door zorgverzekeringen worden vergoed zoals voordien wel het geval was.

Zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan natuurgenezers. Niet om de kwaliteit te verbeteren (wat ze natuurlijk wel beweren) maar om het natuurgenezers lastig te maken. Zo zou ik in 2015 een examen af moeten leggen voor medische basiskennis, wat ik al eerder heb gedaan en een cursus psychiatrie moeten volgen. Voor wie? Wie help ik daarmee. Bovendien is het handboek van de psychiatrie, de DSM5, klinkklare onzin. Ik gebruik geen geneesmiddelen en heb geen psychiatrische klanten.

Bovendien beknibbelen zorgverzekeraars op het vergoeden van kosten van natuurgeneeskundige behandelingen en preventieve zorg wordt helemaal niet vergoed. Steeds minder vergoeden totdat ze alleen nog maar vergoeden wat de universitair opgeleide dokter doet. Kijk maar wat er met de fysiotherapie is gebeurd.

Een bijkomende reden is dat ik na mijn hersenbloeding niet meer kon lezen en dus ook geen examenopgaven kon lezen of een cursus volgen. De konsekwentie is dat de behandelingen die ik geef niet meer worden vergoed door jouw zorgverzekeraar. Maar als je mijn tarieven niet kunt betalen vinden we daar samen wel een oplossing voor.

De kwaliteit van mijn werk is hierdoor alleen maar toegenomen, omdat ik geen tijd meer hoef te besteden aan niet terzake doende studies en administraties. Ik kan meer tijd besteden aan informatie waarmee ik jou als klant beter van dienst kan zijn.

Onderstaand de laatste licentie van mijn beroepsvereniging van 2014.