Terminale mensen

 


Een behandelingsmogelijkheid waar nog erg weinig aandacht aan wordt is het behandelen van terminale mensen. Vaak verkeren deze mensen in stress en hebben emotionele problemen omdat hun levenseinde in zicht is gekomen. Cranio Sacraal behandelingen kunnen hen rust en kracht geven om de situatie onder ogen te zien en zich op een goede manier voor te bereiden op hun levenseinde. Het sterven zelf kost ook energie en moed om het op een menswaardige manier te volbrengen en ook daar geeft Cranio Sacraal veel ondersteuning. Zo heb ik mijn eigen moeder in de laatste uren van haar leven mogen ondersteunen totdat haar lichaam geen tekenen van leven meer gaf. Een aanwezige verpleegster zei me later dat ze nog nooit een zo vredig sterven had meegemaakt. 

Natuurlijk kom ik in dergelijke gevallen naar de plek waar die mens verblijft als het op redelijke afstand is van Groenlo.