Somato Emotional Release

 


Ook praten we met diverse organen. We stimuleren ze te doen wat nodig is, zoals met de thymus, het centrum van het immuunsysteem, met de hypothalamus en hypofyse, de centra van onze hormoon-huishouding, de milt en de lever. En ze geven nog antwoord ook. Ze kunnen ons vertellen wat er in het lichaam aan de hand is en ook wat er nodig is om weer gezond en heel te worden. En wie kan het beter weten dan ons lijf zelf? Deze behandelwijze noemen we Somato-Emotional Release (S E R).  

Met Somato Emotional Release gaan we nog een stapje verder in het gebruik maken van de intelligentie van ons lichaam. Veel klachten, zo niet alle, hebben een emotionele achtergrond. Als de oorzaak van de klacht in de behandeling niet boven water komt, gaan we het lichaam vragen wat er aan de hand is. Het bindweefsel is het geheugen van ons lichaam en alles wat we hebben meegemaakt is opgeslagen in onze cellen.

De klacht is de manier waarop ons wezen aangeeft dat er iets niet in orde is, dat we uit balans zijn en dat er naar een nieuwe balans wordt gezocht. Vaak zijn we ons niet bewust van de emotie, omdat die ontstond als baby of peuter, toen onze hersenen nog niet volledig functioneerden. Die gebeurtenissen zijn opgeslagen op celniveau en tijdens de behandeling kunnen we daarmee in contact komen. Zelfs gebeurtenissen van voor de geboorte kunnen zo in ons bewustzijn worden gebracht. Soms waren gebeurtenissen zo bedreigend dat we ze volledig uit ons bewustzijn hebben verdrongen en er totaal geen kennis meer van hebben. Ook die gebeurtenissen zijn op celniveau in het bindweefsel opgeslagen en kunnen weer terug in ons bewustzijn komen om ze te verwerken en er afstand van te nemen. Het buiten het bewustzijn houden kost veel energie en het belemmert vaak het goed functioneren van ons lichaam.

Ook is het mogelijk om met organen te communiceren. Dat doen we op twee manieren. De ene is via het Cranio Sacrale ritme, dat aan kan geven of een vraag bevestigend of ontkennend wordt beantwoord.

De andere is door je stem te lenen aan een orgaan of lichaamsdeel en 'gewoon' een gesprek te voeren, waarbij het orgaan antwoordt met jouw stem. Het is een bijzondere ervaring en heel erg effectief.
Als we dan vragen stellen aan dat deel van het lichaam kan het antwoord geven met de stem van de cliŽnt en krijgen we informatie beschikbaar uit de eerste hand, namelijk daar waar het probleem zich voor doet. Dit lijkt wat zweverig, maar de praktijk toont aan dat het werkelijkheid is en zeer doelmatig.

Zo kunnen we contact maken met ons immuunsysteem, dat niet alleen verantwoordelijk is voor het buiten ons lijf houden van bacteriŽn en virussen, maar ook voor het onderhoud op celniveau van ons lichaam. Waar nodig kunnen we met stamcellen reparaties en vernieuwingen doorvoeren als de beschadigingen nog reparabel zijn.

Andere goede 'gesprekspartners' zijn ons hart, onze hersenen, ogen, thymus, milt en nieren en niet te vergeten ons alarmsysteem.

De arts Henk Fransen, gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiŽnten met kanker, heeft een leuk boekje geschreven over ons immuunsysteem en hoe het om gaat met ziektes en andere afwijkingen in ons lichaam. Het heet: "Bondgenoot, autobiografie van een immuuncel" (ISBN 9789072455857). Zie ook de pagina Diverse en de website van Henk www.bondgenoot.com. Het geeft tevens een idee hoe wij als Cranio Sacraal therapeuten praten met onderdelen van ons lijf in de vorm van Somato-Emotional Release.