Leven in harmonie met
schadelijke straling


Straling
Straling is overal om ons heen en de intensiteit neemt alleen maar toe. We communiceren steeds meer draadloos, van telefoon tot draadloos internet. Het gebruik van smartfones, labtops en tablets zorgt voor een enorme toename van het mobiele dataverkeer en daarmee de sterke toename van straling, ook in onze directe omgeving, zelfs als we zelf niet draadloos communiceren.

In onze maatschappij worden we van alle kanten benvloedt door straling. Straling in een heleboel varianten.

Er is natuurlijke straling die altijd al aanwezig is geweest en waarschijnlijk altijd aanwezig zal zijn, zoals zonnestraling, kosmische straling en geopatische of aardstraling.
Er is door mensen opgewekte en veroorzaakte straling die steeds sterker en agressiever wordt zoals GSM, G4, Wifi, Dect, straling van elektriciteit en elektrische apparatuur, radar, radioactieve straling, GPS, radiogolven en dergelijke. (Ik noem radioactiviteit een door mensen opgewekte straling omdat het in zijn natuurlijke staat valt onder aardstraling en vooral door menselijk gebruik en ongelukken zoals wapens en kernreactoren sterker aanwezig is.)

Ik wil het hier hebben over 2 soorten straling die een grote negatieve invloed hebben op onze gezondheid:
Door mensen opgewekte straling zoals elektriciteit, GSM, G4, Wifi, Dect, magnetron en elektrische hoogspanningsleidingen, kortom elektromagnetische straling. Voor meer informatie klik hier.
Natuurlijke door de aarde veroorzaakte straling, aardstraling of geopatische straling, veroorzaakt door wateraders, breuklijnen in de aarde, magnetische en elektrische velden in de aardkorst en dergelijke. Voor meer informatie klik hier.

Al deze schadelijke straling verstoort het goed functioneren van ons lichaam als het bepaalde waarden overschrijdt. Vooral 's nachts, als wij slapen, is de negatieve invloed groot. De normale situatie is dat wij slapen in het donker, waardoor ons lichaam zich kan herstellen van de inspanningen van de dag. De pijnappelklier in onze hersenen produceert dan hormonen, zoals melatonine, wat het herstel in werking zet. Als het licht is wordt er geen melatonine geproduceerd. De pijnappelklier ziet straling als licht waardoor weinig of geen melatonine wordt aangemaakt en je onvoldoende zult herstellen. Ook andere organen, zoals de thymus en je spijsvertering worden door straling geremd in hun activiteiten. Het gevolg laat zich raden. En het is dus van groot belang om de juiste maatregelen te nemen om er mee in harmonie te kunnen leven.
 

Waarom hebben we zo veel last van schadelijke straling?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig als we gebruik maken van de kennis van de nieuwste tak van natuurkunde en de informatie iets vereenvoudigen: kwantumfysica oftewel de natuurkunde van de kleinste deeltjes. De kwantumfysica leert ons dat alle materie energie is. En energie is een vorm van straling. Dus atomen zijn opgebouwd uit pakketjes energie/straling. Straling is energie in beweging en bevat heel veel informatie. Dat mag bekend zijn want radiogolven gebruiken wij om informatie te verzenden, net als G4 en Wifi. Elke materie en straling heeft een bepaalde frequentie, golflengte en golfhoogte. Natuurlijke straling heeft een mooi golvend patroon. De door de mens geproduceerde straling is hard en hoekig en heeft een heel hoge frequentie zodat het veel informatie kan bevatten.

Ons lichaam bestaat dus uit straling met een harmonische golf en schadelijke straling uit een scherpe, agressieve golf. Straling probeert zich af te stemmen op de meest dominante straling in de direkte omgeving en omdat schadelijke straling agressief is zal het de golflengte van ons lijf veranderen. Dat veroorzaakt schade aan de cellen die zelf de harmonische golflengte bezitten, waardoor ze niet goed meer functioneren en onze gezondheid gevaar loopt. (De werkelijkheid is veel ingewikkelder, maar het geeft een idee van wat er gebeurt.)


vrijstaande TL-buizen onder hoogspanningsleidingen

Meer weten over hoe je in harmonie met elektromagnetische straling en natuurlijke geopatische straling gezond kunt leven, klik dan op n van beide onderstaande knoppen.