Leven in harmonie met
geopatische straling


Geopathische of aardstraling is een natuurlijk verschijnsel en wordt veroorzaakt door energie en straling van de zon en de cosmos die volgens bepaalde patronen verdeeld worden in de aardkorst. Ook beweging en werking van de aardkorst, vulkanisme, onderaardse waterlopen en andere, deels nog onbekende invloeden veroorzaken aardstralen. Het verschijnsel is dus oeroud en niet te voorkomen. Je kunt er wel rekening mee houden en je kunt ook de effecten neutraliseren.

Vroeger werd er ter dege rekening mee gehouden als een huis werd gebouwd. De grond werd "geschouwd" door een wichelroedeloper die aanwijzingen gaf waar je het huis moest bouwen en waar beslist niet. Tegenwoordig wordt daar totaal geen rekening meer mee gehouden, huizen en hele woonwijken worden op basis van economische motieven lukraak ergens neergezet. De invloed van de aarde speelt voor de bouwers geen enkele rol meer.

Sommige aardstralen hebben een erg positieve uitwerking op de omgeving en levende natuur. Dat zijn vaak heilige plekken of krachtplekken, waar tempels en gebedsplaatsen zijn gebouwd. Andere soorten straling zijn zeer schadelijk voor veel mensen, dieren en planten, terwijl sommige dieren daar juist weer goed aarden, zoals katten en bijen. Deze stralingsenergie is bij kleine dosis niet direct gevaarlijk, maar stapelt zich vaak op tot een grens is bereikt. We kennen dat goed van radioactieve straling, zoals in Tsjernobyl en Fukushima.

Met schadelijke straling is het gezegde "de kruik gaat te water tot hij barst" heel erg van toepassing. Maar meestal worden de klachten niet in verband gebracht met aardstraling. Universitair geschoolde medici bestrijden klachten en bekommeren zich niet om de oorzaak, waardoor de klachten zeer hardnekkig zijn en steeds erger worden. De oplossing is om de aard en plaats van straling vast te stellen en deze zo nodig te neutraliseren. Vooral als bepaalde straling voorkomt waar een bed staat zijn de gevolgen soms erg groot.

Er zijn meerdere oplossingen om aardstralen te neutraliseren, waarvoor soms enorme bedragen neergeteld moeten worden. Maar er zijn ook zeer betaalbare oplossingen mogelijk door gebruik te maken van zeer krachtige prifielen. Zo werk ik samen met Eric, een man die wichelroedelopen als hobby heeft en die zeer begaafd is om dit werk te doen tegen zeer lage kosten.

Als jij denkt last te hebben van aardstralen of lijdt aan hardnekkige, chronische klachten waar de artsen geen oplossing voor hebben, neem dan per email contact met ons op. Dan kunnen wij bekijken of we je kunnen helpen om de straling te neutraliseren en je de kans geven om weer gezond te worden. De meeste mensen voelen geen belasting door straling, omdat de belasting heel geleidelijk in je lichaam wordt opgebouwd. Maar als de profielen geplaatst zijn bemerken de meeste mensen een groot verschil. Vooral kinderen en dieren zijn erg gevoelig voor straling.

Ervaringen van klanten

Laat ik beginnen bij mijzelf. Na mijn hersenbloeding ben ik veel gevoeliger geworden en ik voelde me op bepaalde plekken in huis, waaronder ons bed, zeer onaangenaam: druk in mijn hoofd, gespannen, een raar gevoel in mijn hartstreek. Met behulp  van Eric hebben we de oorzaak van de gevoelens vastgesteld en de door hem ontwikkelde profielen bij ons huis geplaatst. Vanaf dat moment zijn de onaangename gevoelens bij mij verdwenen en ook Margriet voelde dat de energie in ons huis sterk veranderd is.

Margriet haar moeder, een vrouw van 79 jaar. Zij kreeg allerlei klachten, waaronder een veel te snel werkende schildklier. Ik heb Eric gevraagd na te gaan hoe de straling in haar huis was. Het bleek dat er meerdere zeer agressieve stralingen precies over het hoofdeinde van haar bed, over haar keel liepen. Na plaatsing van de profielen en het verplaatsen van haar bed is haar gezondheid aanmerkelijk berbeterd en de klachten van haar schildklier zijn vrijwel geheel verdwenen.

Een echtpaar van 77 en 65 jaar hebben beiden nogal wat lichamelijke klachten en ik vraag Eric om vast te stellen wat de straling in hun huis is. Het blijkt dat ook hier veel agressieve straling aanwezig is. Na het plaatsen van de profielen voelen ze een verandering in het huis. Maar de meeste verandering voelt hun hond. Die moest 's nachts op een bepaalde plaats liggen, maar dat wilde hij niet. Zelfs in de bench was hij onrustig en verscheurde zijn kleedjes, net als al zijn voorgangers. Na het plaatsen van de profielen ging de hond ook overdag uit vrije wil in zijn bench liggen en de kleedjes bleven heel.

Eric heeft veel posotieve ervaringen bij mensen die hij heeft geholpen om op een goede manier om te gaan met geopatische straling.