Leven in harmonie met
elektromagnetische straling


Straling
Straling is overal om ons heen en de intensiteit neemt alleen maar toe. We communiceren steeds meer draadloos, van telefoon tot draadloos internet. Het gebruik van smartphones, labtops en tablets zorgt voor een enorme toename van het mobiele dataverkeer en daarmee de sterke toename van straling, ook in onze directe omgeving, zelfs als we zelf niet draadloos communiceren.

In onze maatschappij worden we van alle kanten beïnvloedt door straling. Straling in een heleboel varianten. 

  • Er is straling die goed is voor ons welzijn en van planten en dieren, zoals zonnestraling.
  • Er is straling die nuttig is en die nauwelijks of geen invloed heeft op ons welzijn, zoals radio golven en GPS.
  • Er is straling die nuttig is maar een negatieve invloed heeft op ons welzijn, zoals van GSM, Wifi en electriciteit.
  • Er is straling die niet nuttig is en die schadelijk is voor ons welzijn zoals radioactieve straling.

Straling is een verschijnsel dat al zo oud is als het universum en het leven heeft zich goed aangepast aan de natuurlijke straling waarmee we geconfronteerd worden. Voor een deel zorgt de aarde daarvoor. Bijvoorbeeld met de dampkring en de ozonlaag. Voor een ander deel zorgen wij daar zelf voor. Bijvoorbeeld met pigment in onze huid waarmee we ons beschermen tegen overmatige UVstraling. Deze soorten straling leveren in de juiste hoeveelheden vaak een nuttige bijdrage aan onze gezondheid, zoals UVstraling die helpt bij het aanmaken van vitamine D. Andere straling van natuurlijke aard kunnen we niets mee, maar die komt in de natuur niet zo vaak in voor ons schadelijke concentraties voor. Bijvoorbeeld radioactieve straling van uranium en plutonium, aardstralen en straling van wateraders.

Schadelijke elektromagnetische straling

Sedert een aantal decennia heeft de techniek een heleboel nieuwe soorten straling in de wereld gebracht, waar we ons niet op een natuurlijke manier tegen kunnen beschermen en die een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Denk hierbij aan straling van hoogspanningsleidingen, GSM en Wifi, magnetron, DECT telefoons, computers, beeldschermen, spaarlampen en TL-buizen en allerlei andere elektrische apparaten. De meeste "nieuwe" stralingsvormen zijn inmiddels zo algemeen, dat we ze niet kunnen vermijden. Ze worden ook steeds krachtiger, zoals 3G en het nieuwe 4G, waardoor we ze ook niet uit kunnen bannen of bestrijden. Kristallen en andere materialen zijn snel verzadigd en moeten dan gereinigd worden of verliezen hun vermogen. De straling onder hoogspanningsleidingen is zo krachtig dat TL lampen vanzelf gaan oplichten.

Ongezondheid
Straling van hoogspanning, GSM, Bluetooth, draadloze telefoon, magnetron en Wifi hebben grote invloed op het functioneren van ons lichaam. Maar ook op dieren, planten en de aarde. Straling is energie en bevat informatie. Denk maar aan zonnestralen die al het leven op aarde van energie voorzien en aan radiogolven of GSM straling die beeld, geluid, spraak en muziek overdragen. De aarde bezit ook straling die van levensbelang is voor al het leven op aarde. De frequentie van de aarde is 7,83 Hz. De zelfde frequentie als al het leven op aarde, dat zich oriënteert op deze frequentie. Ons lichaam maakt ook gebruik van straling om informatie over te brengen. Niet alleen via zenuwen en hormonen, maar heel veel via het elektrisch geleidende fascia (=bindweefsel) dat alle cellen in ons lichaam omvat. Ook alle celwanden bestaan uit bindweefsel en die krijgen vanuit hun omgeving en uit het binnenste van de cel informatie wat voor stoffen er in de cel nodig zijn.

Als er GSM of Wifi straling in ons lichaam is, dan verstoort die de informatie die de cel krijgt en die kan dus niet goed functioneren. De cellen kunnen de juiste stoffen niet meer opnemen via hun receptoren en de cellen verzwakken en worden ziek. Ook witte bloedlichaampjes van ons immuunsysteem, die werken met elektrische informatie, zijn minder effectief. Bij opgroeiende kinderen beschadigt deze straling hersencellen en belemmert het de vorming van nieuwe neuronetwerken die van vitaal belang zijn bij het uitbreiden van onze kennis en wijsheid.

Het Franse parlement heeft na bijna twee jaar debattern, de 'Loi Abeille' aangenomen. Het decreet is gepubliceerd in het Staatsblad op 10 februari 2015, dus deze is nu van toepassing. De wet verbiedt het gebruik WiFi in kinderopvang en in het basisonderwijs moet de WiFi worden uitgeschakeld als het niet wordt gebruikt.

Onderzoek heeft aangetoond dat als we geen contact meer hebben met de natuurlijke straling van de aarde we heel snel zwak, ziek en misselijk worden. Ons lichaam is dan de weg kwijt.

Ander onderzoek heeft aangetoond dat we door elektromagnetische straling minder goed slapen, waardoor er minder melatonine door onze pijnappelklier wordt aangemaakt. Melatonine is een zeer krachtige antioxidant die ons beschermt tegen vrije radicalen. Vrije radicalen komen juist tijdens de slaap vrij bij het herstel van ons lichaam van de inspanningen van de dag en als die niet worden opgeruimd tasten die vrije radicalen onze cellen aan en het DNA in die cellen. Die kunnen dan veranderen in kankercellen en tumoren vormen.

In eerste instantie zal er niet zo veel gebeuren. We worden wat minder energiek, wat lusteloos, af en toe een beetje hoofdpijn of misselijk. Maar heel langzaam wordt het erger, zo langzaam dat we nauwelijks merken dat we minder levend worden. Beetje bij beetje neemt ons lichaam meer straling op en slaat dat ergens in bind- en vetweefsel op. We weten hoe het werkt als we naar de gevolgen van Tsjernobil en Fukushima kijken. Hoe hoger de dosering en hoe langer de blootstelling, hoe schadelijker de gevolgen. Bij sommige mensen die heel gevoelig zijn, zijn de verschijnselen veel heftiger en duidelijker.

Onderzoek
Er is heel veel onderzoek gedaan naar de invloed van de nieuwe kunstmatige elektromagnetische straling. Het meeste onderzoek is gedaan door of in opdracht van belanghebbenden, zoals de overheid, telecom maatschappijen, internetproviders en leveranciers van telefoons. Deze onderzoeken geven meestal aan dat de straling niet schadelijk is. Belanghebbenden refereren met name aan onderzoeken die effecten tijdens het gebruik van een telefoon vaststellen, de lange termijn wordt tot op heden angstvallig vermeden. Al het onafhankelijk onderzoek toont echter wel degelijk aan dat deze straling schadelijk is voor de gezondheid en dat bijvoorbeeld langdurig gebruik van een GSM of DECT telefoon de kans op hersentumoren aan de kant waar de telefoon tegen het oor gehouden wordt zeer groot is. Vooral kinderen zijn zeer gevoelig voor straling, terwijl zij juist de grote gebruikers zijn van smartphones, iPads en laptops. Het grote probleem is dat de gevolgen pas over jaren aan het licht komen, net als bij asbest, softenon en vele andere kunstmatige produkten, maar dan is het voor velen te laat. Gelukkig zijn steeds meer mensen zich bewust van de schade die straling aanricht in het millieu, op onze gezondheid en op die van planten en dieren.

Dokter Hans Moolenburgh Sr, een inmiddels 92 jarige huisarts legt in deze film uit hoe gevaarlijk straling van Wifi en GSM is aan de hand van onafhankelijke onderzoeken en gezond verstand. De essentie is dat onze lichaamscellen onderling communiceren met zeer zwakke electrische straling en dat straling van Wifi en GSM hierop invloed uitoefenen als een stoorzender, zodat de communicatie verstoord wordt en de cellen niet meer kunnen samenwerken. Verwarming door straling heeft hier totaal niets te maken, maar dat wordt door de belanghebbenden als kriterium aangevoerd. https://www.youtube.com/watch?v=f4cfGbWA1T0

Schipholkwaal
In de ANWB Kampioen van septenmer 2013 lees ik een artikel over de Schipholkwaal. Het blijkt dat lang geparkeerde auto's reageren op de straling in de omgeving door telkens te reageren alsof het een signaal krijgt van de contactsleutel. Het gevolg is dat na langere tijd de accu leeg is. Zouden mensen ook zo reageren?

Probleemoplossing
Het is dus hoog tijd om er wat aan te doen. Vermijden kan niet meer. De straling wordt ook steeds sterker en is alom tegenwoordig. Als je zelf geen Wifi in je huis hebt dan hebben je buren links en rechts van je het wel, net als een dect telefoon van de buren, die ook bij jou stralingsbelasting veroorzaakt. En de zendmasten staan om de paar kilometer om een volledig bereik te realiseren, want stel je voor dat je even geen verbinding hebt. Ook elektrische apparaten en de elektriciteitsleidingen in je huis veroorzaken straling. Straling gaat bijna overal doorheen, dus muren bieden geen bescherming. In huis kun je toch ook bellen of appen.

Enkele jaren geleden kwam ik in contact met Floww®International. Zij hebben een concept ontwikkeld dat niet strijdt tegen straling, maar de straling juist gebruikt als energiebron om een extra mensvriendelijk energieveld te creëren dat ons beschermt tegen de schadelijke werking van straling. Hoe sterker de straling is hoe meer energie er is om je te beschermen. Floww producten gebruiken de straling door middel van elektronica, kleuren en symbolen om een energieveld met een natuurlijke en mens vriendelijke frequentie te creëren. En daar zal ons lijf op resoneren zodat de schadelijke straling geen invloed heeft. Je kunt de resonantie vergelijken met 2 gelijke stemvorken. Als je de ene aanslaat, gaat de andere meetrillen in dezelfde frequentie. Ik heb een aantal Floww producten aangeschaft en al gauw bleek dat zij zeer effectief zijn, zo effectief dat altijd bij me draag als ik ergens naar toe ga. Het past ook in mijn opvatting dat je niet moet vechten tegen iets maar beter actie kunt ondernemen voor iets. Het enige nadeel vind ik dat de prijs aan de hoge kant is als je niet ruim in de slappe was zit. Meer informatie vind je op www.floww.com/nl.

Ik heb zelf op basis van gegevens en modellen van Bio-Geometrie een profiel gevonden dat ook erg effectief is tegen de schadelijke inmerking van elektromagnetische straling op mensen, dieren en planten. Ook dieren kunnen heel erg veel last hebben van straling, maar daar is voor zover ik weet nog nooit onderzoek naar gedaan.

Bio-Geometrie is ontwikkeld door een Egyptische architekt en wetenschapper Dr. Ibrahim Karim. Hij heeft in Zwitserland hele dorpen beschermd tegen schadelijke invloeden van straling van GSM-zendmasten.

Ik heb het profiel zelf getset met pendelen en ook een kennis van me, die zeer ervaren is in pendelen en het hanteren van een wiggelroepe om aardstralen te lokaliseren. Het mag dan niet wetenschappelijk klinken, maar het is wel een effectieve en veel gebruikte methode om dingen vast te stellen als de wetenschap dit nog niet kan en wat zij niet kunnen meten bestaat niet. Als jij en ik het kunnen voelen bestaat het wel. Straling is ook vast te stellen met spiertesten.

Omdat ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen beschermen tegen straling, heb ik het symbool gesprint op een heldere folie, zoals hier onder afgebeeld. De symbooltjes zijn klein zodat ze in een mobiele telefoon passen (25 x 35 mm). De beste plek is op of onder de batterij. De symbooltjes kun je eenvoudig los knippen langs de stippellijntjes. Ze zijn werkzaam tegen straling van GSM-masten, straling van mobiele telefoons, Wifi, Dekt-telefoons, BlueTooth, electrische apparaten zoals computers, beeldschermen, TVs, wekkerradio's en zelfs straling van magnetrons. Plak het symbool op het apparaat. Maar vermijden is altijd beter, vooral als je slaapt, want dan ben je extra gevoelig voor straling.

Ik heb geen webwinkel maar ik wil je graag helpen. Stuur me een mail naar roy@VitaalTotaal.com met jouw adresgegevens en het aantal strips dat je wenst te ontvangen en ik stuur je een antwoord omtrent de betaling en verzending. Voor een setje van 10 symbolen vraag ik een vergoeding van € 10,- inclusief BTW en verzendkosten. Mijn klanten krijgen als zij dat willen een gratis set als ze bij mij zijn voor een behandeling.

Je kunt dit symbool ook zelf maken door de afbeelding hierboven te tekenen met bijvoorbeeld een viltstift. Volg het witte lijntje van boven naar de linker boog, dan de rechter boog en dan naar beneden. Til je pen niet op, het moet een doorlopende lijn zijn. Je kunt het ook maken van metaaldraad of zo.

Er is een website, (http://www.gsmmasten.nl/) waarop je kunt vaststellen waar welke zendmasten staan. Het spreekt voor zich dat op het platte land minder masten  en antennes zijn gebouwd dan in stedelijke omgevingen. Vaak wordt in de bebouwde kom gebruik gemaakt van hoge gebouwen, zoals bejaardentehuizen, kantoren, scholen en dergelijke. Dan hoeft er niet zo'n dure mast te komen. Maar in die gebouwen zal de overlast van straling groot zijn. Er wordt beweerd dat een gebied met een straal van 400 m rond een zendmast de risicizone is en dat het daarbuiten veilig is. Ik geloof dat niet, want het is gewoon een aanname die onderzoekers hanteren. Volgens mij is de veilige zone veel verder weg en bedraagt meerdere kilometers rond een zendmast.

Juridische aansprakelijkheid
Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft geoordeeld (oktober 2012) dat er een causaal verband is tussen het gebruik van mobiele telefoons en hersentumoren. De uitspraak kan nu gaan leiden tot een stroom van rechtszaken tegen fabrikanten van mobieltjes. De 60-jarige gepensioneerde zakenman Innocente Marcolini spande de rechtszaak aan omdat zijn gezicht naar eigen zeggen deels verlamd was geraakt als gevolg van een hersentumor die veroorzaakt zou zijn door overmatig mobiele telefoongebruik.

De Italiaanse rechtbank stelde de zakenman in het gelijk en oordeelde dat er een ‘causaal verband’ is tussen het telefoongebruik en de ontwikkeling van de tumor. “Dit is voor veel mensen belangrijk omdat ze vaak nog steeds niet op de hoogte zijn van de risico’s,” vertelde Marcolini aan de Italiaanse krant Corriere della Sera. “Ik zat tenminste vijf tot zes uur per dag aan de telefoon en hield het mobieltje altijd tegen mijn oor gedrukt.”

De tumor werd ontdekt in zijn nervus trigeminus, die verantwoordelijk is voor zintuiglijke waarneming in het gezicht. De rechtbank kreeg te horen dat de elektromagnetische straling afkomstig van mobiele telefoons cellen in het lichaam kan beschadigen, waardoor tumoren zich gemakkelijk kunnen vormen. Oncoloog en hoogleraar milieumutagenese Angelo Gino Levis, die het bewijs leverde tijdens de rechtszaak, zei dat de uitspraak ‘van extreem belang’ is. “Eindelijk is de correlatie tussen elektromagnetische golven en de ontwikkeling van tumoren officieel erkend, hoewel de fabrikanten van mobiele telefoons nog steeds propaganda blijven verspreiden,” zei hij.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn mobiele telefoons ‘carcinogeen’ (kankerverwekkend). Het agentschap plaatst ze in dezelfde categorie als koffie en pesticiden.

Kinderen
Vooral kinderen zijn gevoelig voor de schadelijke inwerking van straling. Hun hersenen zijn in ontwikkeling en daardoor kunnen zich gemakkelijker tumoren ontwikkelen en hun schedel is nog heel dun, zodat die maar heel weinig bescherming tegen straling biedt. Bovendien zijn zij degenen die het meest met mobieltjes bezig zijn en met tablets en laptops die via Wifi met het Internet zijn verbonden. Toch staan de masten soms, zoals hierboven in Neede, verbazend dicht bij scholen. Ook in baby- en kinderkamers dient straling vermeden te worden. Denk daarbij aan radiowekkers, draadloze babyfoons en alle elektrische apparaten zoals spaarlampen, elektrische dekentjes en dergelijke.

Op YouTube heb ik een zeer interessante film gezien over de mogelijke invloeden van straling op onze gezondheid: Resonance: beings of frequency (https://www.youtube.com/watch?v=QV9dhGv_tTs) . In deze film wordt onder meer verband gelegd tussen straling en de aanmaak van melatonine door de epifyse of pijnappelklier tijdens onze slaap. De pijnappelklier maakt melatonine aan als het donker is en het zou best kunnen zijn dat de pijnappelklier geen verschil ziet tussen licht en electromagnetische straling. Melatonine is een zeer sterke antioxidant die vrije radicalen neutraliseert die bij het herstel van onze cellen tijdens de slaap vrij komen. Veel vrije radicalen in ons lichaam veroorzaakt een verzwakking van ons immuunsysteem en het ontstaan van tumoren. Ook wordt aangetoond dat het voor ons van levensbelang is om contact te houden met de straling van onze aarde die 7,83 Hz bedraagt. Proeven hebben aangetoond dat als we hiervan worden afgesneden we zwak en ziek worden. Als we onder invloed staan van straling van bijvoorbeeld GSM of Wifi, dan hebben we niet voldoende contact meer met de straling van de aarde en kunnen hiermee dus niet meer resoneren.

Omdat ik de aanpak van straling zeer positief vind heb ik onlangs een cursus over electromagnetische straling gevolgd waardoor ik wat meer over de materie te weten ben gekomen.


Ervaringen van klanten

Laat ik beginnen bij mijzelf. Ik heb voor mijzelf en Margriet een Personal Floww aangeschaft en die draag ik dagelijks bij me of zet hem voor mij op mijn bureau. Op een keer was ik naar een cursus in een hotel en merkte dat ik mijn Floww was vergeten. Na korte tijd kreeg ik hoofdpijn en een benauwend gevoel, wat zo erg werd dat ik de zaal moest verlaten.

Kijk verder op de website www.floww.com/nl voor meer ervaringen, want veel van mijn klanten vinden de kosten te hoog en geloven niet dat hun draadloze telefoon, mobieltje of wifi de oorzaak van hun klachten kan zijn.